Działamy bezpiecznie dla środowiska i ludzi

Zapisy ustawy Prawa Atomowego wymagają od kierowników jednostek wykonujących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące zamieszczania na stronie internetowej informacji nt. wpływu tej działalności na zdrowie ludzi i środowisko.

Wyniki pomiarów i obliczonych dawek wskazują, że nasza działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na wyżej wymienione czynniki.

W Stomatologia Belzy27 nie stwierdzono uwolnień do środowiska substancji promieniotwórczych.

About the author: RadosnyDentysta